Data dodania

Pan dr hab. inż. Dariusz Horla profesorem

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że pan dr hab. inż. Dariusz Horla, Prodziekan ds. ewaluacji naukowej i jakości kształcenia naszego wydziału postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 roku otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

https://www.put.poznan.pl/artykul/prof-dr-hab-inz-dariusz-horla?fbclid=IwAR0tm3HBSqSYawcyowILSzDkYz4joMhWf8z__7WrlFgldgd6Y2959JCjLyI

PL