Data dodania

28.06.2022
LAUREACI STYPENDIÓW DLA MŁODYCH BADACZY MIASTA POZNania
Laureaci

Piotr Kuwałek, Przemysław Galek i Artur Jędrzak laureatami stypendiów dla młodych badaczy miasta Poznania.

Na konkurs wpłynęło 79 wniosków, w tym 69 o Stypendium i 10 o Nagrodę Naukową. Decyzją Kapituły przyznano 12 stypendiów dla młodych badaczy oraz jedną Nagrodę Naukową.

  • mgr inż. Przemysław Gałek, związany z Wydziałem Technologii Chemicznej, otrzymał stypendium za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie matematycznej analizy procesów i zjawisk w elektrochemicznych urządzeniach do magazynowania i konserwacji energii – kondesatorów elektrochemicznych.
  • dr inż. Artur Jędrzak z Wydziału Technologii Chemicznej otrzymał stypendium za zaprojektowanie i otrzymanie innowacyjnych mikro- i nanoplatform dla biosensorów i medycyny oraz ich wszechstronną charakterystykę fizykochemiczną, elektrochemiczną i biologiczną. Dodatkowo za wyróżniające się osiągnięcia w ww. tematyce podjętych badań, która jest aktualna i przede wszystkim nowatorska dla rozwoju technologii i medycyny, a  także za dotychczasowy dorobek naukowy i aktywność jako wolontariusz w promocji jednostek naukowych podczas różnych wydarzeń kulturalno-naukowych na terenie miasta Poznania i województwa wielkopolskiego.
  • dr inż. Piotr Kuwałek z Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki otrzymał stypendium za autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych w roli prelegenta związanych z tematyką przetwarzania sygnałów biologicznych i elektrycznych, w tym w zakresie oceny jakości energii elektrycznej, a także za kierowanie i koordynowanie prac badawczych w ramach realizowanych projektów naukowych.

Stypendyści otrzymają jednorazowe wypłaty w wysokości 10.000 zł.

Więcej informacji: link

PL