Data dodania

Doktoranci PP w Zarządzie Polskiej Sekcji IEEE

Podczas Walnego Zebrania Zarządu Polskiej Sekcji IEEE, które odbyło się 16 lutego 2024 roku w Warszawie, doktoranci Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej zostali wybrani na kolejną kadencję (2024-2025) na stanowiska:

  • Pan mgr inż. Jakub Suder - Section Student Representative

  • Pan mgr inż. Kacper Podbucki - Section Student Activities Committee Chair

IEEE, czyli Institute of Electrical and Electronics Engineers, jest największą na świecie międzynarodową organizacją zawodową skupiającą się na dziedzinach inżynierii elektrycznej, elektroniki, informatyki oraz pokrewnych nauk technicznych. Posiada ona ponad 400 tysięcy członków z ponad 160 krajów, co sprawia, że jest głównym forum globalnego wymiany wiedzy technicznej. Celem IEEE jest promowanie innowacji technologicznych, rozwój standardów oraz edukacja w dziedzinie technologii. 

Polska Sekcja IEEE jest jedną z sekcji IEEE i działa na terenie Polski, gromadząc profesjonalistów, naukowców, inżynierów oraz studentów zainteresowanych naukami technicznymi. Sekcja ta aktywnie angażuje się w organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz konkursów naukowych, promując rozwój naukowy i technologiczny w kraju. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju technologicznego Polski poprzez działania edukacyjne, badawcze i społeczne. Polska Sekcja IEEE stanowi platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz współpracy między specjalistami z różnych dziedzin technicznych. Dzięki aktywnemu udziałowi w życiu naukowym i technicznym Polski, Sekcja IEEE wpływa na kształtowanie przyszłości technologicznej kraju. Posiada również znaczący wpływ na rozwój kariery zawodowej swoich członków poprzez udostępnianie zasobów, szkoleń oraz możliwości networkingowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

mgr inż. Jakub Suder, dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. PW, przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE oraz mgr inż. Kacper Podbucki

Na zdjęciu (od lewej): mgr inż. Jakub Suder, dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. PW, przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE oraz mgr inż. Kacper Podbucki

 

PL