Subwencja badawcza

ROK 2024

 1. DYSCYPLINA AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE
  1. Konkurs Dziekana – Działalność Naukowa Potencjał Badawczy pdf
  2. Konkurs Dziekana – Działalność Naukowa Młodzi Naukowcy pdf
  3. Zasady DNPB pdf
  4. Zasady DNMK pdf
  5. Wniosek do zasad DNMK docx  
    
 2. DYSCYPLINA MATEMATYKA
  1. Konkurs Dziekana – Konkurs Dziekana_DNPB_MN_IM pdf

  2. Regulamin Konkursu DNPB_MN_IM pdf
  3. Załącznik nr 1_wniosek o przyznanie finansowania zadania badawczego PB docx
  4. Załącznik nr 2_wniosek o przyznanie finansowania zadania badawczego MN docx
  5. Załącznik nr 3_zasady podziału subwencji badawczej docx
  6. Załącznik nr 4_raport pracy badawczej docx
  7. Załącznik nr 5_opinia o pracy badawczej docx
  8. Załącznik nr 6_protokół zdawczo-odbiorczy docx

ROK 2023

 1. DYSCYPLINA AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE
  1. Konkurs Dziekana – Działalność Naukowa Potencjał Badawczy  pdf
  2. Konkurs Dziekana – Działalność Naukowa Młodzi Naukowcy pdf
  3. Zasady DNPB pdf
  4. Zasady DNMK pdf
  5. Wniosek do zasad DNMK docx
  6. Zarządzenie Rektora PP nr 77 z dnia 30 grudnia 2020 roku pdf  
    
 2. DYSCYPLINA MATEMATYKA
  1. Konkurs Dziekana – Konkurs Dziekana_DNPB_MN_IM pdf

  2. Regulamin Konkursu DNPB_MN_IM pdf
  3. Załącznik nr 1_wniosek o przyznanie finansowania zadania badawczego PB docx
  4. Załącznik nr 2_wniosek o przyznanie finansowania zadania badawczego MN docx
  5. Załącznik nr 3_zasady podziału subwencji badawczej pdf
  6. Załącznik nr 4_raport pracy badawczej docx
  7. Załącznik nr 5_opinia o pracy badawczej docx
  8. Załącznik nr 6_protokół zdawczo-odbiorczy docx

ROK 2022

 1. Konkurs Dziekana – Działalność Naukowa Potencjał Badawczy pdf 
 2. Konkurs Dziekana – Działalność Naukowa Młodzi Naukowcy pdf
 3. Zasady DNPB pdf
 4. Zasady DNMK pdf
 5. Wniosek do zasad DNMK docx
 6.  Zarządzenie Rektora PP nr 77 z dnia 30 grudnia 2020 roku pdf

ROK 2021

 1. Działalność Naukowa – Potencjał Badawczy pdf 
 2. Działalność Naukowa – Młoda Kadra 2021 pdf 
 3. Konkurs Dziekana – Działalność Naukowa pdf 
 4. Zasady DNPB pdf 
 5. Zasady DNMK pdf 
 6. Wniosek do zasad DNMK docx 

ROK 2020

 1. Działalność Naukowa – Potencjał Badawczy pdf
 2. Działalność Naukowa – Młoda Kadra 2020 pdf