Subwencja badawcza

ROK 2022

 1. Konkurs Dziekana - Działalność Naukowa Potencjał Badawczy pdf 
 2. Konkurs Dziekana - Działalność Naukowa Młodzi Naukowcy pdf
 3. Zasady DNPB pdf
 4. Zasady DNMK pdf
 5. Wniosek do zasad DNMK pdf
 6.  Zarządzenie Rektora PP nr 77 z dnia 30 grudnia 2020 roku pdf

ROK 2021

 1. Działalność Naukowa - Potencjał Badawczy pdf 
 2. Działalność Naukowa – Młoda Kadra 2021 pdf 
 3. Konkurs Dziekana - Działalność Naukowa pdf 
 4. Zasady DNPB pdf 
 5. Zasady DNMK pdf 
 6. Wniosek do zasad DNMK pdf 

ROK 2020

 1. Działalność Naukowa - Potencjał Badawczy pdf
 2. Działalność Naukowa – Młoda Kadra 2020 pdf