SCRIPTS AND MONOGRAPHS

2018

  

 

 

 

Modelowanie matematyczne siedmiowarstwowych belek i płyt prostokątnych

author:

E. Magnucka-Blandzi

Poznań 2018     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2013

  

 

 

 

Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu

author:

K. Andrzejczak

Poznań 2013     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej     
Rozprawy nr 496

 

 

 

Metody numeryczne w MatLabie     
Wybrane zagadnienia

authors:

M. Dondajewski     
A. Gleska     
E. Magnucka-Blandzi     
B. Szyszka

Poznań 2013     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2012

  

 

 

 

Wytrzymałość i stateczność belek i płyt trójwarstwowych     
z rdzeniem z pianki aluminiowej

authors:

P. Jasion     
D. Kurpisz     
E. Magnucka-Blandzi     
K. Magnucki     
P. Paczos     
W. Szyc     
P. Wasilewicz     
T. Wegner     
J. Zielnica

Poznań 2012     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2010

  

 

 

 

Stateczność belek i płyt trójwarstwowych oraz belek cienkościennych     
kształtowanych na zimno

author:

E. Magnucka-Blandzi

Poznań 2010     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej     
Rozprawy nr 449

 

 

 

Properties of solutions of higher order difference equations

author:

E. Schmeidel

Poznań 2010     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Repetytorium z matematyki dla studentów Politechniki Poznańskiej

authors:

J. Gruszka     
G. Grzgorczyk     
M. Liskowski

Poznań 2010     
Wydawnictwo EMPI2

2007

  

 

 

 

Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznych

author:

L. Hącia

Poznań 2007     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Wybrane zagadnienia matematyki

author:

L. Hącia

Poznań 2007     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2002

  

 

 

 

Algorytmy algebry liniowej     
Metody bezpośrednie

author:

A. Maćkiewicz

Poznań 2002     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Metody przybliżonego rozwiązywania pewnych typów równań całkowych     
oraz nierówności całkowe i ich zastosowania

author:

L. Hącia

Poznań 2002     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej     
Rozprawy nr 367

2001

  

 

 

 

Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych

authors:

A. Waszak     
A. Wyrwińska

Poznań 2001     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1999

  

 

 

 

Nowe strategie globalne w metodach numerycznych     
rozwiązywania układów równań nieliniowych

author:

A. Maćkiewicz

Poznań 1999     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej     
Rozprawy nr 349

 

 

 

Liczby zespolone i algebra liniowa

author:

M. Grzesiak

Poznań 1999     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1997

  

 

 

 

Statystyka elementarna z wykorzystaniem Statgraphics

author:

K. Andrzejczak

Poznań 1997     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Matematyka na Derive cz.I, cz.II

authors:

A. Andruch     
J. Popenda

Poznań 1997     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1995

  

 

 

 

Równania różniczkowe cząstkowe

authors:

D. Bobrowski     
J. Morchało     
J. Mikołajski

Poznań 1995     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1994

  

 

 

 

Elementy algebry ogólnej z zadaniami

author:

M. Grzesiak

Poznań 1994     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Systemy dynamiczne z czasem dyskretnym: zagadnienia deterministyczne

author:

D. Bobrowski

Poznań 1994     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1993

  

 

 

 

Geometria wykreślna

author:

W. Jankowski

PWN Warszawa 1971

Poznań 1993     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Przekroje i rozwinięcia powierzchni walcowych i stożkowych

authors:

J. Korczak     
Cz. Prętki

Poznań 1993     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1991

  

 

 

 

Słownik informatyczny angielsko-polski

authors:

A. Marciniak     
M. Jankowski

Warszawa 1991     
PWN

1990

  

 

 

 

Turbo Pascal 5.5

author:

A. Marciniak

Poznań 1990     
PWN     
Wydawnictwo NAKOM

1989

  

 

 

 

Wybrane metody numerycznego rozwiązywania zagadnienia N ciał

author:

A. Marciniak

Poznań 1989     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Algebra i teoria grafów dla studentów Politechnik

author:

A. Marlewski

Poznań 1989     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Algebra dla kierunku Telekomunikacja

authors:

M. Grzesiak     
W. Jankowski

Poznań 1989     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1987

  

 

 

 

Procesy gałązkowe ze zwielokrotnieniem energii

author:

J. Kuiński

Poznań 1987     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej     
Rozprawy nr 199

 

 

 

Rozmyte procesy gałązkowe

author:

J. Kuiński

Poznań 1987     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej     
Rozprawy nr 188

 

 

 

Wstęp do losowych równań różniczkowych zwyczajnych

author:

D. Bobrowski

Warszawa 1987     
PWN

 

 

 

O stabilności i asymptotycznym zachowaniu się rozwiązań     
równań różniczkowych i różniczkowo-całkowych

author:

J. Morchało

Poznań 1987     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej     
Rozprawy nr 179

1985

  

 

 

 

Modele i metody matematyczne teorii niezawodności     
w przykładach i zadaniach

author:

D. Bobrowski

Warszawa 1985     
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

 

 

 

Elementy algebry i analizy macierzy

author:

B. Kaczmarek

Poznań 1985     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1982

  

 

 

 

Wybrane metody wnioskowania statystycznego

authors:

D. Bobrowski     
K. Maćkowiak-Łybacka

Poznań 1982, 1995, 2006     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Zeszyt do ćwiczeń projektowych z geometrii wykreślnej     
dla studentów wydziałów mechanicznych

author:

K. Knitter

Poznań 1982, 1986, 1994     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1981

  

 

 

 

Krzywe specjalne

author:

B. Kaczmarek

Poznań 1981     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1980

  

 

 

 

Elementy teorii prawdopodobieństwa

author:

D. Bobrowski

Poznań 1980     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1970

  

 

 

 

Losowe równania różniczkowe zwyczajne

author:

D. Bobrowski

Poznań 1970, 1980     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1979

  

 

 

 

Matematyka     
cz.I, cz.II, cz.III

authors:

I. Foltyńska     
Z. Ratajczak     
Z. Szafrański

Poznań 1979, 1999, 2000, 2003, 2004     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1978

  

 

 

 

Matematyka Równania różniczkowe zwyczajne w zastosowaniach

authors:

J. Morchało     
Z. Ratajczak     
J. Werbowski

Poznań 1978, 1982, 1987,1990     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1970

  

 

 

 

Matematyka, cz.VIII     
Przekształcenie Laplace' a

authors:

D. Bobrowski     
Z. Ratajczak

Poznań 1970, 1981     
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej