INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI
INFORMACJE

    Wykład pt. "Interdisciplinary Challenges of Mechatronic Systems Design" 

W dniu 8 czerwca odbył się wykład pt. "Interdisciplinary Challenges of Mechatronic Systems Design" skierowany do studentów II stopnia AiR specjalności SSiR i SAAS. Prelegentem był Dipl. Ing. Christoph Mueller, PhD - właściciel i prezes firm MobileTronic oraz MT-Silesia, dostarczających rozwiązania przemysłowe z zakresu nowych technologii  z siedzibą w Niemczech i w  Polsce. Ponadto jest  udziałowcem i prezesem firmy VirtuRail, producenta elektrycznych pojazdów do zautomatyzowanego transportu z siedzibą w Austrii.

Tematyka wykładu obejmuje praktyczne przykłady, ilustrujące wyzwania jakie pojawiają się podczas projektowania systemów mechatronicznych i robotycznych. Omawia potencjalne błędy w procesie projektowania oraz przedstawia wskazówki wypływające z praktyki inżynierskiej, dotyczące sposobów projektowania nowoczesnych i wysoce zautomatyzowanych systemów autonomicznych w celu zapewnienia efektywnej i terminowej realizacji projektów.


 

Instytut Automatyki i Robotyki wraz z firmą KUKA ogłasza

II edycję Konkursu

na najlepszą aplikację z zastosowaniem robotów przemysłowych

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów kierunku Automatyka i Robotyka.

Ocenie podlegać będzie rozwiązanie zadania konkursowego

Nagrodą dla TRZECH NAJLEPSZYCH FINALISTÓW jest uczestnictwo w

 

Zjeździe Edukacyjno-Technologicznym dla studentów i nauczycieli

 

który odbędzie się w siedzibie firmy KUKA w Tychach w terminie 13-15 września 2022 r.
Na uczestników czekają praktyczne warsztaty z zakresu obsługi i programowania robotów, prezentacja Zrobotyzowanego Centrum Aplikacyjnego  -  możliwość zdobycia nowych przydatnych praktycznych  umiejętności.            

  Zaproszenie                     Agenda zjazdu

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 31.07.2022 roku.

Rozwiązanie zadania konkursowego wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przesłać, na adres:  konkurs_kuka@put.poznan.pl .

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17.08.20212 roku.

KUKA_BANER          ZAPRASZAMY!          KUKA_BAN

Regulamin konkursu

Zadania konkursowe

Zaproszenie na Zjazd Edukacyjno-Technologiczny dla studentów i nauczycieli

Agenda Zjazdu