Komisje i zespoły wydziałowe

Przedstawiciele WARiE w gremiach Politechniki Poznańskiej

na kadencję 2020-2024:

 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do Spraw Nauczycieli Akademickich: 
  prof. dr hab. Ryszard Płuciennik, dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. PP, Dawid Kowalewski – przedstawiciel studentów;
 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
  dr hab. inż. Andrzej Tomczewski;

 • Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów: 
  dr inż. Robert Bączyk;

 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:
  dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP;

 • Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:
  dr inż. Krzysztof Budnik;

 • Rada Biblioteczna PP:
  dr hab. inż. Dorota Stachowiak;

 • Senacka Komisja ds. Kształcenia:
  przewodniczący - dr hab. inż. Andrzej Tomczewski;

 • Senacka Komisja ds. Nauki:
  prof. dr hab. inż. Dariusz Horla

 • Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów:
  prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński;

 • Senacka Komisja ds. Awansów nauczycieli Akademickich:
  prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński;

 • Senacka Komisja ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów:
  dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP;

 • Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich:
  przewodniczący - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg, prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi, dr hab. inż. Paweł Drapikowski, prof. PP, dr hab. inż. Cezary Jędryczka, prof. PP, dr hab. inż. Dariusz Pazderski, prof. PP;

 • Wydziałowa Komisja Konkursowa:
  rzewodniczący - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg, prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi, dr hab. inż. Paweł Drapikowski, prof. PP, dr hab. inż. Cezary Jędryczka, prof. PP, dr hab. inż. Dariusz Pazderski, prof. PP;

 • Wydziałowy Zespół ds. Ewaluacji Naukowej: 
  dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika: prof. dr hab. inż. Dariusz Horla – przewodniczący, dr hab. inż. Rafał Wojciechowski, prof. PP, dr hab. inż. Tomasz Pajchrowski, dr hab. inż. Maciej Michałek, prof. PP, mgr inż. Piotr Kozierski - sekretarz;

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:
  przewodniczący – prof. dr hab. inż. Dariusz Horla  – wydziałowy pełnomocnik ds. jakości kształcenia,  dr inż. Łukasz Putz, dr inż. Robert Bączyk, dr inż. Paweł Pawłowski, dr Leszek Wittenbeck, mgr inż. Adrian Wójcik – przedstawiciel doktorantów, Dawid Kowalewski – przedstawiciel studentów.