Authored on

25.08.2021
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH
  • INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Propozycje tematów prac inżynierskich, studia stacjonarne (rok akademicki 2021/2022): pdf

Propozycje tematów prac inżynierskich, studia niestacjonarne (rok akademicki 2021/2022): pdf

Propozycje tematów prac inżynierskich, studia stacjonarne (rok akademicki 2020/2021) : pdf

Propozycje tematów prac inżynierskich, studia niestacjonarne (rok akademicki 2020/2021): pdf

Propozycje tematów prac magisterskich, studia stacjonarne: pdf

Propozycje tematów prac magisterskich, studia niestacjonarne: pdf

Proposals of master diploma theses, full-time studies (SAAS): pdf


  • INSTYTUT ROBOTYKI I INTELIGENCJI MASZYNOWEJ

Propozycje tematów prac inżynierskich: pdf  

Propozycje tematów prac magisterskich: pdf  


  • INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

Propozycje tematów prac inżynierskich: pdf

Propozycje tematów prac magisterskich: pdf 

 

PL