Laboratorium Elementów i Urządzeń Automatyki

  

budd1111     budd2222
       
budd3333     budd4555

 

W laboratorium do dyspozycji jest łącznie 7 stanowisk laboratoryjnych, każde jest wyposażone w komputer PC. Zainstalowano oprogramowanie konieczne do wykonywania ćwiczeń, a także dystrybucje Anaconda wyposażone w pakiety obliczeniowe numpy, scipy oraz pakiet do tworzenia wykresów matplotlib w celu ułatwienia generowania wyników z przebiegu ćwiczeń. Do komputerów podłączone są stanowiska wyposażone w sterowniki firmy Wobit, miControl oraz Texas Instruments. Umożliwiają one sterowanie oraz monitoring silników prądu stałego oraz bezszczotkowych prądu stałego. Sterowniki wyposażone są w połączenia sieciowe umożliwiające pracę za pomocą protokołów openCan oraz TCP. Dodatkowo w laboratorium znajdują się stanowiska z układami sensorycznymi dotyczącymi pomiarów odległości, przechylenia oraz ciężaru, a także maszyna CNC pozwalająca na zapoznanie się z działaniem i sterowaniem tego typu urządzeń. Rozwijane jest także stanowisko do badań miękkiej robotyki. Wykonany jest między innymi miękki chwytak z silikonu. Na podstawowym wyposażeniu laboratorium znajduje się 10 stanowisk dla przedmiotu Elementy i urządzenia automatyki do badań siłowników pneumatycznych, silnika BLDC, silnika krokowego, przemieszczeń liniowych, silnika AC, sił statycznych i dynamicznych siłowników jednostronnego i dwustronnego działania, silnika DC, silnika krokowego, inklinometrów, akcelerometrów oraz tensometrów.

W laboratorium realizowany jest przedmiot:

• Elementy i urządzenia automatyki – w ramach zajęć studenci poznają właściwości silników elektrycznych oraz systemów pneumatyki. W laboratorium możliwy jest pomiar charakterystyki obciążenia silników prądu stałego oraz indukcyjnego. Badane są także właściwości siłowników pneumatycznych oraz silników krokowych i bezszczotkowych jak również studenci poznają właściwości czujników odległości, przechyłu oraz ciężaru.

 

DIVISION OF CONTROL AND ROBOTICS (Z1)