Pracownicy

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej ma 260 zarejestrowanego użytkownika

Kryteria wyszukiwania

Pracownik
Kontakt
Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż.
665-3755
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż.
665-2633
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
prof. dr hab. inż.
647-5941
Instytut Automatyki i Robotyki
prof. dr hab.
665-3221
Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
prof. dr hab. inż.
665-2126
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
prof. dr hab. inż.
665-2385
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż.
Dziekan Wydziału
647-5948
Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
prof. zw. dr hab. inż.
665-2258
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż.
Dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki
665-2197
Instytut Automatyki i Robotyki
prof. dr hab. inż.
665-2377
Pracownicy emerytowani
prof. zw. dr hab. inż.
665-2273
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż.
665-2383
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
prof. dr hab. inż.
665-2354
Instytut Matematyki
prof. dr hab. inż.
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
prof. dr hab. inż.
665-2380
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż.
665-2685
Pracownicy emerytowani
prof. zw. dr hab. inż.
665-2405
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab.
665-3331
Instytut Matematyki
prof. dr hab. inż.
665-2595
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż.
Dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
665-2116
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
prof. dr hab. inż.
665-2386
Pracownicy emerytowani
dr hab. inż.
prof. PP
Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
dr hab. inż.
prof. PP
665-2365 -2194
Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
dr hab. inż.
Prodziekan ds. ewaluacji naukowej i jakości kształcenia, prof. PP
665-2377
Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
dr hab. inż.
prof. PP
665-2382
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
dr hab. inż.
prof. PP
665-2802
Instytut Matematyki
dr hab.
prof. PP
665-2345
Pracownicy emerytowani
dr hab. inż.
prof. PP
665-2735 -2378
Pracownicy emerytowani
dr hab.
prof. PP
665-2345
Pracownicy emerytowani
dr hab. inż.
prof. PP
665-2198
Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: creef@put.poznan.pl