Automatyka i Robotyka

Na skróty:

STUDIA DUALNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA:

AiR dual   Studia dualne na kierunku Automatyka i Robotyka to połączenie kształcenia akademickiego realizowanego w  Politechnice Poznańskiej oraz kształcenia praktycznego realizowanego na terenie współpracujących przedsiębiorstw, którymi obecnie są: Volkswagen Poznań, Phoenix Contact Wielkopolska, STER Sp. z o.o. oraz Beiersdorf Manufacturing Poznań. W przedsiębiorstwach studenci realizują program wybranych przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych 

oraz obywają praktyki za co otrzymują wynagrodzenie. Cykl studiów dualnych rozpoczyna się praktyką letnią po drugim semestrze studiów i trwa 2.5 roku. Po tym okresie studenci mogą otrzymać propozycję zatrudnienia. Wszyscy studenci uczestniczący w zakończonej pierwszej edycji studiów dualnych zostali zatrudnieni w przedsiębiorstwach, w których odbywali praktyki. Rekrutacja prowadzona jest w trakcie drugiego semestru studiów. Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://pl-pl.facebook.com/StudiaDualne/
http://www.info.put.poznan.pl/2013/04/09/1503
http://www.studia.net/studia-przyszlosci/5110-studia-dualne-na-politechnice-poznanskiej


 

Kierunkowe Efekty Kształcenia - 2012/13

Kierunkowe Efekty Kształcenia / Karty Programu Kształcenia - 2012/13

KEK - Kierunkowe efekty kształcenia

Opis KEK
Automatyka i Robotyka – studia stacjonarne I stopnia – profil ogólnoakademicki
Automatyka i Robotyka – studia stacjonarne I stopnia – profil praktyczny
Automatyka i Robotyka – studia stacjonarne II stopnia – profil ogólnoakademicki

KPK - Karty programu kształcenia

Opis KPK
Automatyka i Robotyka – studia stacjonarne I stopnia – profil ogólnoakademicki
Automatyka i Robotyka – studia stacjonarne I stopnia – profil praktyczny
Automatyka i Robotyka – studia stacjonarne II stopnia – profil ogólnoakademicki
Automatyka i Robotyka – studia niestacjonarne I stopnia – profil ogólnoakademicki
Automatyka i Robotyka – studia niestacjonarne II stopnia – profil ogólnoakademicki

 

Koła naukowe

Koło naukowe studentów kierunku Automatyka i Robotyka CybAiR prowadzi bardzo szeroka działalność obejmującą: zebrania, seminaria, wykłady, wycieczki naukowe, kursy, prace konstrukcyjne. Ponadto Koło Naukowe CybAiR jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Robotów 'CybAiRBot' oraz Ogólnopolskich Zawodów SUMO. Kolejne edycje Festiwalu organizowane były w latach 2004, 2005, 2006. Tego typu inicjatywy stanowią doskonały środek służący rozwijaniu zainteresowania nowoczesną techniką oraz praktycznemu kształceniu młodych inżynierów.


powrót

Profil absolwenta

Zobacz ulotkę

Kandydaci na kierunek automatyka i robotyka powinni cechować się zdolnością precyzyjnego myślenia, umiejętnością algorytmicznego analizowania problemów i zainteresowaniami technicznymi. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyrobienie umiejętności wykorzystywania teoretycznej wiedzy w zakresie robotyki, automatyki, sensoryki oraz informatyki do rozwiązywania problemów napotykanych w różnych dziedzinach techniki, a w szczególności w nowoczesnych gałęziach przemysłu. 

Absolwent ma być twórczym projektantem rozwiązań i systemów w obszarze robotyki, automatyki oraz informatyki przemysłowej.

Studia inżynierskie dają absolwentowi wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień automatyki, i robotyki:  systemów dynamicznych, przetwarzania sygnałów, kinematyki robotów, elementów i urządzeń automatyki przemysłowej, projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, sterowników przemysłowych, sensorów i systemów wizyjnych.  oraz kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania.  Absolwent potrafi rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące zastosowań automatyki przemysłowej oraz prostych systemów zrobotyzowanych. Potrafi twórczo korzystać z literatury przedmiotu. Zna podstawowe uwarunkowania społeczne, prawne, ekonomiczne  i techniczne realizowanych projektów.

Studia mają charakter dwustopniowy: po siedmiu semestrach studiów I stopnia (o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym) uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera automatyki i robotyki. Studia II stopnia trwają trzy semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra automatyki i robotyki.  Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w tych gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji.


powrót

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.