Drukuj

Profil absolwenta

Wpisane przez Administrator FEE :: [środa, 19, sierpień 2009 19:16] Ostatnio zmienione przez Administrator FEE :: [piątek, 08, kwiecień 2016 21:09]

Zobacz ulotkę

Umiejscowienie kierunku ELEKTROTECHNIKA w obszarze kształcenia

Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Automatyka i robotyka, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka

Cel ogólny kształcenia:

a) 1 stopień

Przygotowanie studenta do pracy w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki; przygotowanie do samodzielnego korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności; wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia w sposób abstrakcyjny i rozwiązywania problemów inżynierskich; przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej; zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych związanych z szeroko rozumianą inżynierią elektryczną i dziadzinami pokrewnymi; absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

b) 2 stopień

Przygotowanie studenta do samodzielnego korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności oraz nadzorowania pracy innych; podniesienie poziomu zaawansowania umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych i naukowo-badawczych z zakresu inżynierii elektrycznej. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci kierunku Elektrotechnika (zaznajomieni ze wszystkimi obszarami inżynierii elektrycznej) są wszechstronnie przygotowani do kreatywnego myślenia i działania, podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich oraz naukowo-badawczych, jak również twórczej pracy zespołowej. Potrafią stosować osiągnięcia informatyki we wszelkich gałęziach szeroko rozumianej elektryczności. Stanowią poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach prywatnych, jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych i konstrukcyjnych, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych, w których wykorzystywane są różnorodne nowoczesne urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne (skomputeryzowane). Są poszukiwanymi specjalistami nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Absolwent kierunku Elektrotechnika otrzymuje wykształcenia kierunkowe oraz rozszerzone na podstawie programu jednej z poniższych specjalności:

Elektryczne układy mechatroniki, specjalność dotyczy głównie: 

 

Inżynieria wysokich napięć, specjalność dotyczy głównie:

Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice, specjalność dotyczy głównie: 

Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej, specjalność dotyczy głównie:

 

Sieci i automatyka elektroenergetyczna, specjalność dotyczy głównie:

Systemy elektroenergetyczne, specjalność dotyczy głównie:

Technika świetlna, specjalność dotyczy głównie:

Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach, specjalność dotyczy głównie:

 

Urządzenia i instalacje elektryczne, specjalność dotyczy głównie:

 


powrót

Kategorie Elektrotechnika
FaLang translation system by Faboba