Electrical Power Engineering

Grid archives at EPE part-time studies

Part-time first-cycle studies - 9 semesters  (in polish)
Plans are obligatory from 01.10.2013

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

 

Electric Power Engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Communal power engineering
5 Nuclear Power Engineering
6 Sustainable Development of Power Engineering

Part-time first-cycle studies - 9 semesters  (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2012

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

 

Electric Power Engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Communal power engineering
5 Nuclear Power Engineering
6 Sustainable Development of Power Engineering

Part-time first-cycle studies - 9 semesters  (in polish)

Plans are obligatory from 23.01.2007 (Nuclear power engineering from 26.05.2009)

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

 

Engineering of the operation in electric power engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Communal Power Engineering
5 Nuclear Power Engineering

Part-time second-cycle studies - 4 semesters  (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2015

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Electric Power Engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Nuclear Power Engineering
5 Sustainable Development of Power Engineering

Part-time second-cycle studies - 4 semesters  (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2012

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Electric Power Engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Communal Power Engineering
5 Nuclear Power Engineering

 back

Grid Archives at EPE Part-time Studies

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2014

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

  

Electric Power Engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Communal power engineering
5 Nuclear Power Engineering
6 Sustainable Development of Power Engineering

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish)
Plans are obligatory from 01.10.2012

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

  

Electric Power Engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Communal power engineering
5 Nuclear Power Engineering
6 Sustainable Development of Power Engineering

Full-time second-cycle studies - 3 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2015

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Electric Power Engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Nuclear Power Engineering
5 Sustainable Development of Power Engineering

Full-time second-cycle studies - 3 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2012

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Electric Power Engineering
2 Ecologic Sources of Electric Energy
3 Thermal Industrial Power Engineering
4 Communal Power Engineering
5 Nuclear Power Engineering

 back

Directional Effects of the Course / Cards Educational Program - 2012/13

KEK - Directional effects of the course

Description KEK
Electrical Power Engineering - first-cycle studies
Electrical Power Engineering - second-cycle studies

KPK - Cards educational program

Description KPK
Electrical Power Engineering - full-time first-cycle studies
Electrical Power Engineering - full-time second-cycle studies
Electrical Power Engineering - part-time first-cycle studies
Electrical Power Engineering - part-time second-cycle studies

 

Science clubs - EPE

  • SKN Elektroenergetyka

Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka (SKN Elektroenergetyka) zrzesza studentów, którzy interesują się szeroko pojętą elektroenergetyką i w tej dziedzinie rozwijają swoje zainteresowania. Są to studenci Wydziału Elektrycznego kierunków Elektrotechnika i Energetyka.

Obecne SKN Elektroenergetyka zostało reaktywowane na spotkaniu założycielskim w dn. 08.03.2005 r.

W związku z rezygnacją dr inż. Ireneusza Grządzielskiego z dalszego opiekuństwa nad Kołem funkcję opiekuna Koła z końcem kwietnia 2017 r przejął dr inż. Radosław Szczerbowski.

Dr inż. Ireneusz Grządzielski pozostał honorowym opiekunem seniorem. 

Opiekunami są także: dr inż. Bartosz Ceran, dr inż. Jacek Handke oraz dr inż. Robert Wróblewski.

Funkcję prezesa Koła pełni obecnie: Aniela Lima.

Podstawowe formy działalności Koła

1. Wycieczki naukowo-dydaktyczne. Niewątpliwie zawsze dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy edukacyjne, których w czasie działalności Koła zrealizowano bardzo dużo. Zwiedzano obiekty związane z energetyką zarówno w najbliższej okolicy, a także na terenie całego kraju. Do najważniejszych obiektów, które mogli studenci zwiedzić można zaliczyć między innymi:

Elektrociepłownie: Karolin, Zielona Góra, Gorzów; Elektrownie: Bełchatów; Turów; Dolna Odra; Pątnów-Adamów-Konin; Elektrownie Wodne: Włocławek, Dychów, Lubachów, Oborniki; Biogazownia w Skrzetuszu; Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku;Farma Wiatrowa Margonin; Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu oraz Spalarnia Odpadów w Bydgoszczy; stacje elektroenergetyczne: Plewiska, Jeżyce, Kromolice i Pasikurowice; Zakład Geotermalny Pyrzyce; kopalnia gazu ziemnego w Wielichowie; firmy i zakłady przemysłowe: PSE S.A. oddział w Poznaniu, Mikronika, Solaris S.A., PKP Energetyka w Poznaniu, Apator w Toruniu, PESA w Bydgoszczy, Legrand w Ząbkowicach Śląskich.

Wyjazdy te pozwoliły na poszerzenie horyzontów oraz przybliżenie możliwości pracy w branży energetycznej.

2. Organizacja seminariów naukowych. Przedmiotem działalności Koła jest również organizacja seminariów, na których przedstawiciele różnych firm przybliżyli tematykę związaną ze swoją działalnością. Do najciekawszych zaliczyć można prelekcje z firmami: ABB, Rafako, Elektrobudowa, Energoprojekt, Luxiona, ETI Polam, Legrand, Windhunter, VESTAS, KromissBis, Easy Solar, Heliocentris, Franz Elkuch AG, Tavrida Electric oraz ASTOR. Członkowie Koła mieli także możliwość uczestniczenia w szkoleniach przeprowadzonych m.in. przez firmę Astat o tematyce jakości energii elektrycznej, pomp ciepła, fotowoltaiki oraz firmę SKANSKA dotyczącą projektów. W ramach współpracy z Kołem Naukowym Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowych z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowano również wspólne seminaria naukowe, w których prelegentami i uczestnikami byli studenci oraz opiekunowie obu Kół Naukowych.

3. Inne formy działalności. Członków SKN Elektroenergetyka można również spotkać na wydarzeniach takich jak: Noc Naukowców, Gwiazdka Volkswagena czy Dzień Energii z Veolią. Przeprowadzając na nich warsztaty dla dzieci chcą zaszczepić pasję do nauki, a w szczególności energetyki już u najmłodszych. Dzieci z zainteresowaniem wytwarzają prąd z owoców i warzyw, czy też łączą proste układy elektryczne. Nie zapominają również o młodzieży, którą zapraszają do wstąpienia w szeregi studentów Politechniki Poznańskiej w ramach Drzwi Otwartych zarówno Politechniki Poznańskiej jak i Wydziału Elektrycznego. Studenckie Koło Naukowe aktywnie uczestniczy również w targach branżowych EXPOPOWER organizowanych w Poznaniu. Dzięki uprzejmości Międzynarodowych Targów Poznańskich ma możliwość wystawiania się ze swoją ofertą oraz promowania Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

Planowana dalsza działalność Koła

W przyszłości Koło planuje kontynuować swoją dotychczasową działalność. Podstawowym celem Koła jest umożliwienieczłonkom samodoskonalenia się oraz polepszania kwalifikacji. Dlatego organizowane będą seminaria tematycznie związane z elektroenergetyką, warsztaty inżynierskie nie tylko związane z branżą energetyczną (m.in. warsztaty z projektowania układów elektronicznych, czy warsztaty spawalnictwa), kursy i egzaminy na uprawnienia SEP, wyjazdy edukacyjne. Ponadto Koło planuje nawiązać ścisłą współpracę z firmami z branży elektroenergetycznej oraz rozwijać badania projektowe. Oprócz ww. działalności ściśle technicznej Koło nadal planuje współorganizować warsztaty dla dzieci oraz wydarzenia objęte patronatem Politechniki Poznańskiej.

Kontakt: http://elen.put.poznan.pl/

https://www.facebook.com/SKN.Elektroenergetyka

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


  • ELECTRONUS

Studenckie Koło Naukowe Electronus (SKN ELECTRONUS) zrzesza studentów, którzy interesują się szeroko pojętą automatyką budynkową oraz urządzeniami elektrycznymi i w tej dziedzinie rozwijają swoje zainteresowania. Są to studenci Wydziału Elektrycznego kierunków Elektrotechnika i Energetyka.

SKN Electronus w obecnej formie zostało reaktywowane w 21. 12. 2012r. pod opieką dr inż. B. Bródki.

Opiekunem koła jest dr inż. B. Bródka i mgr inż. K. Nowak.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podstawowe formy działalności Koła

1. Wycieczki naukowo-dydaktyczne. Wyjazdy edukacyjne w dużym stopniu pozwalają przenieść wiedzę teoretyczną na grunt praktyki, stąd tak duże zainteresowanie członków koła takimi wyjazdami.

Do najważniejszych wyjazdów można zaliczy:

- wycieczka do Solar Bus & Coach S.A.,

- wyjazd naukowo dydaktyczny „Workshop Zielonka 2013”,

- wyjazd na szkolenie do LCN Poznań,

- wycieczka do Centrum Zastosowania Światła w Pile.

2. Szkolenia i warsztaty. Przedmiotem działalności Koła jest również organizacja szkoleń i warsztatów praktycznych, na których przedstawiciele różnych firm przybliżyli tematykę związaną ze swoją działalnością. Do najciekawszych zaliczyć można:

- warsztaty AutoDesk Inventor organizowane przez dr inż. B. Bródkę,

- warsztaty AutoDesk Inventor organizowane przez firmę BUDiKOM,

- warsztaty „Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych”,

warsztaty „Zastosowanie oprogramowania AutoDesk Inventor 
w elektrotechnice i energetyce”
,

- szkolenie z pomiarów eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia,

- szkolenie z projektowania oświetlenia w programie DIALux 4,

- szkolenie z praktycznego projektowania oświetlenia,

- szkolenie przeprowadzone przez firmę Fibaro,

- szkolenie i zajęcia praktyczne w siedzibie LCN Poznań.

3. Inne formy działalności. Członków SKN Electronus można było spotkać na takich wydarzeniach jak :

- drzwi otwarte Wydziału Elektrycznego,

- otwarte spotkanie Koła Naukowego Electronus,

- akcja Dziewczyny na Politechniki.

4. Planowana działalność koła: koło planuje kontynuować swoją dotychczasową działalność. Podstawowym celem Koła jest umożliwienie członkom samodoskonalenia się oraz polepszania kwalifikacji. W tym celu organizowane będą seminaria tematycznie związane z automatyką budynkową i urządzeniami elektrycznymi, warsztaty inżynierskie nie tylko związane z branżą energetyczną (m.in. warsztaty z grafiki inżynierskiej), wyjazdy edukacyjne. Ponadto Koło planuje nawiązać ścisłą współpracę z firmami z branży elektroenergetycznej oraz rozwijać badania projektowe. Oprócz ww. działalności ściśle technicznej Koło nadal planuje współorganizować wydarzenia objęte patronatem Politechniki Poznańskiej.

Kontakt:

http://electronus.put.poznan.pl

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  • eMobility

Nowe kolo, powstałe w 2017 r. Najbliższym (a zarazem pierwszym) celem Koła Naukowego eMobility jest przygotowywanie kompletnej dokumentacji wykonawczej stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Opiekun - Justyna Michalak


  powrót

Select


 

FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl