Computer Science

Science clubs - INF

Koło naukowe  PUT.NET

Migracja Koła Naukowego Atena w grupę PUT.NET na Wydziale Elektrycznym rozpoczęła się od semestru zimowego w roku akademickim 2016/2017.  

Opiekunem z ramienia Wydziału Elektrycznego jest mgr inż. Przemysław Walkowiak.

 Koło Naukowe zrealizowało wiele inicjatyw, których głównym celem było szerzenie wiedzy dotyczącej platformy programistycznej .NET. Do wydarzeń zrealizowanych w ramach działalności należy zaliczyć:

 •          Organizację największej konferencji informatycznej na Politechnice Poznańskiej o nazwie IT Academic Day 2016,
 •          Organizację dni laboratoriów TechDay,
 •          Organizację międzyuczelnianego konkursu programistycznego: Hackaton of Things,
 •          Cykl warsztatów Akademia C#,
 •          35 spotkań zrzeszających programistów aplikacji internetowych, mobilnych oraz gier.

Działalność Koła Naukowego skupia się na realizacji różnych projektów programistycznych oraz prowadzeniu spotkań zrzeszających informatyków. 

Rezultatem prowadzonych prac jest :

 •          Półfinał konkursu Imagine Cup, w którym zrealizowano nawigację dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 •          Akcja stażowa dla studentów kierunków IT Politechniki Poznańskiej,
 •          Projekty programistyczne dla Członków Koła Naukowego,
 •          Regularne spotkania sekcji Innovation, GameDev, WebDev oraz Mobile&IoT.

Członkowie koła to wielokrotni finaliści konkursów programistycznych:

 •          1 miejsce w konkursie programistycznym „Let's Code” organizowanym przez firmę Sii,
 •          1 miejsce w konkursie „Xamathon” organizowanym przez firmę Microsoft,
 •          1 miejsce w konkursie „Hackathon of Things”
 •          Zakwalifikowanie się zespołu do półfinałów konkursu „Imagine Cup” organizowanego przez firmę Microsoft.

Kierunkowe Efekty Kształcenia / Karty Programu Kształcenia - 2012/13

KEK - Directional effects of the course

Description KEK
Computer Science - undergraduate (1st degree) studies
Computer Science - graduate (2nd degree) studies

KPK - Cards educational program

Description KPK
Computer Science - full-time undergraduate (1st degree) studies
Computer Science - full-time graduate (2nd degree) studies
Computer Science - extramural undergraduate (1st degree) studies
Computer Science - extramural graduate (2nd degree) studies

 

Select


 

Extramural Studies CS

Extramural undergraduate studies - 9 semesters (in polish)

Plans for students beginning of the studies in 2017

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specjalty Program of study
- specialty subjects
1

Safety of computer networks
2 Informatics technologies

Extramural graduate studies - 4 semesters (in polish)

Plans for students beginning of the studies in 2017

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specjalty Program of study
- specialty subjects
1

Safety of computer networks
2 Informatics technologies

Extramural undergraduate studies - 9 semesters (in polish)

Plans for students beginning of the studies in 2015

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specjalty Program of study
- specialtysubjects
1

Safety of computer networks
2 Informatics technology

Extramural undergraduate studies - 9 semesters (in polish)

Plans for students beginning of the studies in 2014

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specjalty Program of study
- specialtysubjects
1

 

Safety of computer networks
2 Informatics technology

Extramural undergraduate studies - 9 semesters (in polish)

Plans for students beginning of the studies in 2013

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specjalty Program of study
- specialtysubjects
1

 

Safety of computer networks
2 Informatics technology

Extramural undergraduate studies - 9 semesters (in polish)

Plans for students beginning of the studies in 2012

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specjalty Program of study
- specialtysubjects
1

 

Safety of computer networks
2 Informatics technology

Extramural undergraduate studies - 9 semesters (in polish)

Plans for students beginning of the studies in 2010

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specjalty Program of study
- specialtysubjects
1

Safety of computer networks
2 Programming of microprocessor systems
3 Informatics technology

Extramural graduate studies - 4 semesters (in polish)

Plans for students beginning of the studies in 2015

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specjalty Program of study
- specialtysubjects
1

Safety of computer networks
2 Informatics technology

 


back

Profile of a Graduate

See folder

(in polish)

Kandydaci na kierunek Informatyka powinni cechować się zdolnością precyzyjnego myślenia i umiejętnością algorytmicznego analizowania problemów. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyrobienie umiejętności wiązania teoretycznej wiedzy informatycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami w elektrotechnice, automatyce i telekomunikacji. Absolwent ma być twórczym projektantem aplikacji, potrafiącym działać w sytuacjach wymagających myślenia algorytmicznego i interdyscyplinarnego spojrzenia na rozwiązywane problemy. Studia inżynierskie dają absolwentowi wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień informatycznych (programowania, baz danych, technologii sieciowych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania) umiejętności w zakresie metod i narzędzi informatycznych oraz kompetencje niezbędne do realizacji średniej wielkości projektów informatycznych w we współpracy z innymi osobami. 

Absolwent jest twórczym projektantem aplikacji inżynierskich. Potrafi rozwiązywać praktyczne problemy wymagające algorytmicznego i interdyscyplinarnego podejścia do tworzenia projektów technicznych. Potrafi twórczo korzystać z literatury informatycznej. Zna podstawowe uwarunkowania społeczne, prawne, ekonomiczne  i techniczne realizowanych projektów informatycznych.

Studia mają charakter dwustopniowy: po siedmiu semestrach studiów I stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera informatyka. Studia II stopnia trwają trzy semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.


back

More Articles...

 1. Full-time Studies CS
FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl