Studia doktoranckie

Przewodnicząca:

mgr inż. Aleksandra Schött,     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie:

mgr inż. Agnieszka Weychan,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Adrian Wójcik,             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strzalka gora powrót

Studia doktoranckie „Nowoczesna inżynieria elektryczna i informacyjna” prowadzone przez Wydział Elektryczny stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego i w swoim obecnym kształcie są studiami trzeciego stopnia, zgodnymi z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia te mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i obrony pracy doktorskiej. Umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zawodu nauczyciela akademickiego. Stanowią też podstawę do dalszego prowadzenia pracy naukowej i doświadczalnej lub projektowej w dziedzinie nauk technicznych. Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym dostarczają środowisku naukowemu oraz gospodarce wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Podczas czteroletnich studiów doktorant uzyskuje zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej. Uczestniczy w wykładach i zajęciach według programu zatwierdzonego przez Radę Wydziału. Autorskie zajęcia na Studium Doktoranckim realizują wysoko kwalifikowani specjaliści Politechniki Poznańskiej. Równolegle doktorant prowadzi badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, opracowuje referaty i artykuły pod kierunkiem opiekuna naukowego posiadającego naukowy tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, współuczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz przygotowuje rozprawę doktorską.

Wydział Elektryczny prowadzi studia doktoranckie w następujących dyscyplinach:

  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: automatyka i robotyka

Tryb prowadzenia studiów: stacjonarny, niestacjonarny

Zasady przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna

Opłaty:

  • Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne
  • Opłata za semestr studiów niestacjonarnych zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora

strzalka gora powrót

Zgodnie z obowiązującą od 1 października b.r. Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. poz. 1668),  zmienia się forma kształcenia na studiach III stopnia. Od roku akademickiego 2019/2020 doktoranci będą kształceni w Szkołach Doktorskich.

strzalka_gora powrót

 

Ogłoszenie o rekrutacji na studia doktoranckie (SD) 2018/2022

Akty normatywne:

Przydatne linki:

https://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-doktorantow

https://www.put.poznan.pl/pl/studia-doktoranckie/uchwaly-i-zarzadzenia

https://www.put.poznan.pl/pl/stypendia-ministra/stypendia-ministra-dla-doktorantow

strzalka_gora powrót

Nr sem. Nazwa modułu kształcenia Plik

Semestr 1

Komputeryzacja projektowania w technice

word

Metodologia badań symulacyjnych i eksperymentów naukowych

word

Pracownia naukowa 1

word

Semestr 2

Wybrane zagadnienia współczesnej metrologii

word

Matematyka dyskretna

word

Seminarium doktoranckie 1

word

Pracownia naukowa 2

word

Semestr 3

Wybrane zagadnienia z elektroenergetyki

word

Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego

word

Seminarium doktoranckie 2

word

Pracownia naukowa 3

word

Semestr 4

Algorytmy optymalizacji w projektowaniu

word

Metody sztucznej inteligencji w technice

word

Seminarium doktoranckie 3

word

Pracownia naukowa 4

word

Semestr 5

Automatyka elektroenergetyczna

word

Seminarium doktoranckie 4

word

Pracownia naukowa 5

word

Semestr 6

Seminarium doktoranckie 5

word

Pracownia naukowa 6

word

Semestr 7

Seminarium doktoranckie 6

word

Pracownia naukowa 7

word

Semestr 8

Seminarium doktoranckie 7

word

Pracownia naukowa 8

word

strzalka_gora powrót

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.