Informacje

-


 

dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. PP

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu, prof. PP:
- wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora pdf

- wyznaczenie kandydatów na recenzentów pdf

- poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora pdf


dr hab. inż. Andrzej Kasiński, prof. PP

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Andrzejowi Kasińskiemu, prof. PP:
- wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora pdf
- wyznaczenie kandydatów na recenzentów pdf

- poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora pdf


 

mgr inż. Damian Głuchy

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:


mgr inż. Aleksander Kostusiak

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:


mgr inż. Dariusz Kurz

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: energetyka

Załączniki:


mgr inż. Milena Kurzawa

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:


mgr inż. Jan Wietrzykowski

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:


mgr inż. Jakub Tomczyński

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:


mgr inż. Tomasz Jarmuda

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:


mgr inż. Tomasz Mańkowski

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:


mgr inż. Jan Szymenderski

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:


mgr inż. Przemysław Fatyga

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:


mgr inż. Przemysław Gąsior

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka 

Załączniki:


mgr inż. Bartosz Olejnik

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika 

Załączniki:


mgr inż. Talar Sadalla

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka 

Załączniki:


mgr inż. Bartłomiej Wicher

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:


mgr inż. Łukasz Putz

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:

– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Krzysztof Szuchnik

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:


mgr inż. Krzysztof Nowopolski

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:


mgr inż. Marta Rostkowska

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:


mgr inż. Marek Wąsik

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:


mgr inż. Przemysław Gościński

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:


mgr inż. Piotr Łukaszewicz

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:


mgr inż. Dariusz Prokop

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:

– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Stanisław Gardecki

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:

– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Łukasz Knypiński

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Mikołaj Wasielica

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Michał Nowicki

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Filip Polak

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Marcin Jukiewicz

 dziedzina: nauki techniczne

 dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Karol Onoszko

 dziedzina: nauki techniczne

 dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Maciej Gniadek

 dziedzina: nauki techniczne

 dyscyplina: automatyka i robotyka

 Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Maciej Fajfer

 dziedzina: nauki techniczne

 dyscyplina: elektrotechnika

 Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Wojciech Biegański

 dziedzina: nauki techniczne

 dyscyplina: automatyka i robotyka

 Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Michał Fularz

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Krzysztof Siembab

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Andrzej Książkiewicz

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Jarosław Gośliński

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Adam Owczarkowski

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Rafał Kabaciński

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Zuzanna Domagała

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Grzegorz Malinowski

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Piotr Kozierski

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Mateusz Kowalski

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Janusz Tykocki

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Bartosz Ceran

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Krzysztof Dróżdż

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Bogdan Fabiański

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1

– recenzja 2

 streszczenie rozprawy doktorskiej

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych


mgr inż. Artur Bugała

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf

– recenzja 2 pdf

 streszczenie rozprawy doktorskiej pdf

– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

- uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


 strzalka gora do góry

 

dr inż. Cezary Jędryczka

 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Cezarego Jędryczki w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 09.10.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 24.10.2017 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 24.10.2017 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 10.11.2017 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 11.01.2018 r. - przygotowanie recenzji
 • 13.02.2018 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 20.03.2018 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF 
– autoreferat PDF 

- skład komisji pdf

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


 

dr inż. Rafał Marek Wojciechowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Rafała Marka Wojciechowskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 08.03.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 21.03.2017 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 21.03.2017 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 07.04.2017 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 07.06.2017 r. - przygotowanie recenzji
 • 29.06.2017 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 19.09.2017 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

- skład komisji pdf

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Piotr Przybyłek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Przybyłka w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 25.01.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 21.03.2017 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 21.03.2017 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 07.04.2017 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 05.06.2017 r. - przygotowanie recenzji
 • 05.07.2017 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 19.09.2017 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

- skład komisji pdf

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Dorota Stachowiak

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Doroty Stachowiak w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 11.10.2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 25.10.2016 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 25.10.2016 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 04.11.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 27.12.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 17.01.2017 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 24.01.2017 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:

– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Konrad Urbański

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Konrada Urbańskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 

 • 15.03.2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 26.04.2016 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 26.04.2016 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 20.05.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • 07.10.2016 r. - zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 08.12.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 24.01.2017 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 21.03.2017 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- decyzja CK dot. zmiany recenzenta

- protokół i uchwała Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Krzysztof Wandachowicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Wandachowicza w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 08.02.2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 22.03.2016 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 22.03.2016 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 08.04.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • 20.05.2016 r. - zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 25.07.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 27.09.2016 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 25.10.2016 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- decyzja CK dotycząca zmiany recenzenta

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Tomasz Pajchrowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Pajchrowskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 28.12.2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 26.01.2016 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 26.01.2016 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 05.02.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 28.03.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 30.05.2016 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 28.06.2016 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Przemysław Otomański

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Przemysława Otomańskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 16.11.2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 15.12.2015 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 15.12.2015 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 15.01.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 18.03.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 08.04.2016 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 26.04.2016 r. - podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego PDF


 strzalka gora do góry


Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej
na lata 2012-2016
(z perspektywą na lata 2016-2020)
 
Dokument w wersji PDF -

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.